Digital THink Tank (DTT)

Curent din grafic oscilant

O echipă de fizicieni de la Universitatea din Arkansas a raportat despre dezvoltarea unui sistem care este capabil să detecteze mișcările termice din structura grafenului și să-l transforme în curent electric. „Circuitul de colectare a energiei bazat pe grafuri poate fi integrat cu un procesor pentru a furniza energie curată, de joasă tensiune, pentru dispozitive mici sau senzori”, a spus Paul Thibado, profesor de fizică și autor principal al unei lucrări pe această temă publicată în Physical Review E .

Prototipul este destinat să demonstreze teoria dezvoltată acum trei ani la aceeași universitate conform căreia suprafața încrețită și în mișcare a unui strat de atomi de carbon din grafit poate fi utilizată pentru a genera electricitate. Ideea de a genera energie în acest mod este controversată deoarece respinge afirmația fizicianului Richard Feynman conform căreia mișcările termice ale atomilor, cunoscute sub numele de mișcări browniene, nu pot funcționa astfel. Echipa Thibado a constatat că la temperatura camerei, mișcările termice din grafit provoacă un curent electric în circuit.
Sistemul construit de Thibado se bazează pe două diode care convertesc curentul alternativ în curent continuu. În plus, au descoperit că acest design crește puterea de ieșire. „Am constatat că pornirea și oprirea diodelor mărește sursa de alimentare, mai degrabă decât o scade așa cum se credea anterior”, spune Thibado. "Rata de schimbare a rezistenței diodelor este un factor de putere suplimentar". Se estimează că astfel de circuite, dispersate în număr mare în cipuri, ar putea înlocui bateriile cu consum redus de energie.