Digital THink Tank (DTT)

Matematică pentru economiști

Economia matematică este aplicarea metodelor matematice pentru a prezenta teorii și pentru a analiza probleme din economie. Adesea, aceste metode aplicate depășesc geometria simplă și pot include calcul diferențial și integral, ecuații diferențiale și diferențiale, algebră matriceală, programare matematică sau alte metode de calcul.
Matematica le permite economiștilor să facă declarații semnificative și testabile despre probleme ample și complexe, care sunt mai puțin ușor de articulat informal. În plus, limbajul matematicii le permite economiștilor să facă afirmații specifice, pozitive despre probleme controversate sau litigioase, care nu ar fi posibile fără matematică.

Focus:

Algebră liniară

Analiză

ecuatii diferentiale 

Clienții și partenerii

Tehnologia medicinii Atmos