Digital THink Tank (DTT)

Matematică pentru informaticieni

Informatica este studiul calculului, automatizării și informației. Informatica cuprinde discipline teoretice (cum ar fi algoritmii, teoria computațională și teoria informației) și disciplinele practice (inclusiv proiectarea și implementarea hardware-ului și software-ului). Informatica este în general privită ca domeniu de cercetare academică considerată şi diferenţiată de programarea calculatoarelor.

Algoritmii și structurile de date sunt de o importanță centrală pentru informatică. Teoria computațională se ocupă de modele computaționale abstracte și clase generale de probleme care pot fi rezolvate cu acestea. Domeniile criptografiei și securității computerelor se ocupă cu studiul mijloacelor de comunicare securizată și prevenirea vulnerabilităților de securitate. Grafica computerizată și geometria computerizată se ocupă de crearea imaginilor. Teoria limbajului de programare se ocupă de abordări ale descrierii proceselor de calcul, iar teoria bazelor de date cu managementul bazelor de date.

concentra

Bazele matematice

cantități

Logica propozițională

Sistemul Zahlen

Ilustrații

Structuri algebrice de bază

numere prime

Aritmetică modulară

Aplicație în criptografie

Introducere în Matrice

Matrici inversate

Sisteme de ecuații liniare

Introducere în grafice

problema celor mai scurte căi

Problema podului Königsberg

Un tur de oraș în care fiecare oraș este vizitat o dată

Teoria arborilor și nodurilor

Clienții și partenerii

Tehnologia medicinii Atmos